Θέμα: Υπέρ της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χριστιανών στην Τουρκία | 19 Μαΐου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003020/2019 προς την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του Κανονισμού Ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επιχειρήθηκε συστηματικά η εξαφάνιση του διαφορετικού, με ιδιαίτερο μένος στους, υπερτρισχιλιετούς παρουσίας, μη μουσουλμανικούς μικρασιατικούς πληθυσμούς. Η Γενοκτονία Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων που έλαβε τη μορφή βίαιων δολοφονιών και διωγμών με πολλούς τρόπους σφράγισε το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην οποία […]

Θέμα: Κάλυψη των καλλιτεχνών στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης| 30 Απριλίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003020/2019 προς την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του Κανονισμού Στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, η τέχνη επανεπιβεβαίωσε τον σημαίνοντα ρόλο στην ποιότητα ζωής μας. Η επιτυχία των περιοριστικών μέτρων και η διατήρηση της ψυχικής μας υγείας θα ήταν πολλαπλώς αμφίβολη χωρίς την τέχνη αλλά και την υποστήριξη των καλλιτεχνών στην επιτυχία των μέτρων. Καθώς οι προγραμματισμένες παραγωγές του […]

Θέμα: Στήριξη των δημοσιογράφων στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης | 29 Απριλίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του Κανονισμού Η παρελθούσα οικονομικο-πολιτική κρίση, κατά την οποία σε μια σειρά κρατών μελών κυριάρχησαν λαϊκιστικά αφηγήματα με συνέπεια αντίστοιχες πολιτικές επιλογές, όπως και η κρίση του Covid-19, κατέδειξαν τη σημασία της θεσμικής «τέταρτης εξουσίας». Η καλή δημοσιογραφία εξασφαλίζει την υπεράσπιση των ήπιων πολιτικών τόνων που έχουν ως αποτέλεσμα συγκλίσεις και λύσεις […]

Θέμα: Οι τομείς των τροφίμων και της ενέργειας κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 | 29 Απριλίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του ΚανονισμούStelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis Πέρα από τις επιπτώσεις της στην υγεία και στην οικονομία, η κρίση COVID-19 έχει επηρεάσει τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ στους τομείς των γεωργικών ειδών διατροφής και της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, ο γεωργικός κλάδος της ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπος με ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Εξαιτίας τούτου, τα κράτη […]

Θέμα: Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στον τομέα της ναυτιλίας | 28 Απριλίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του ΚανονισμούVangelis Meimarakis, Maria Spyraki, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna-Michelle Asimakopoulou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Theodoros Zagorakis Στο πλαίσιο των συζητήσεων για την επανέναρξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων (lockdown) που είχαν επιβληθεί λόγω της κρίσης του COVID-19, είναι σημαντικό να ενταχθούν, μεταξύ άλλων, οι πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στον […]

Θέμα: Σπάνιες νόσοι και απασχολησιμότητα | 28 Απριλίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του ΚανονισμούStelios Kympouropoulos, Chrysoula Zacharopoulou, Isabel Carvalhais, Ivan Štefanec, José Manuel Fernandes, Milan Brglez, Kateřina Konečná, Miriam Dalli, Giorgos Georgiou, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, Cindy Franssen, Radka Maxová, Katrin Langensiepen, Brando Benifei, Tanja Fajon, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marisa Matias, Ádám Kósa, Josianne Cutajar, Nils Torvalds, Atidzhe Alieva-Veli, Pascal Durand, José Gusmão, Loucas […]

Θέμα: Κατάργηση ή επαναφορά των ιδρυματικών υπηρεσιών; | 9 Απριλίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του ΚανονισμούStelios Kympouropoulos, Ivan Štefanec, Loucas Fourlas, Jarosław Duda Το άρθρο 28 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) ορίζει ότι: «Tα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν το ισότιμο δικαίωμα όλων των ατόμων να ζουν στην κοινότητα και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την πλήρη […]

Θέμα: Βία κατά των γυναικών στο Πακιστάν | 9 Απριλίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του Κανονισμού Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 όσον αφορά τη διμερή συνεργασία με το Πακιστάν είναι 603 εκατομμύρια EUR, το 15 % των οποίων δαπανάται για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο προϋπολογισμός αυτός συμπληρώνεται από κονδύλιο 15 εκατομμυρίων EUR για διμερείς […]

Θέμα: Ορφανά φάρμακα της ΕΕ | 9 Απριλίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του ΚανονισμούStelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Tomislav Sokol Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το 2019 σχετικά με τη χρήση της ειδικής συνεισφοράς για τα ορφανά φάρμακα, 169 από αυτά έχουν εγκριθεί στην ΕΕ από το 2000. Είκοσι έτη μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000 (ο κανονισμός […]

Θέμα: Ενωσιακή υποστήριξη για την τηλεϊατρική | 7 Απριλίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησηςπρος την ΕπιτροπήΆρθρο 138 του ΚανονισμούStelios Kympouropoulos, Juozas Olekas, Jarosław Duda, Sara Cerdas, Biljana Borzan, Petra De Sutter, Ivan Štefanec, Chrysoula Zacharopoulou, Loucas Fourlas, Romana Jerković, Véronique Trillet-Lenoir Στην έκθεσή της με τίτλο «Widespread Deployment of Telemedicine Services in Europe» (εκτενής ανάπτυξη των υπηρεσιών τηλεϊατρικής στην Ευρώπη), η ομάδα συμφεροντούχων για την ηλεκτρονική υγεία, η οποία […]