Θέμα: Προσβασιμότητα στις δημόσιες συμβάσεις | 5 Φεβρουαρίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000728/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Η ευρωπαϊκή οδηγία περί δημοσίων συμβάσεων προέβλεψε την εισαγωγή συγκεκριμένων κριτηρίων προσβασιμότητας στους σχετικούς διαγωνισμούς των κρατών μελών. Δεν έχει υπάρξει ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιβολή της οδηγίας που να αποδεικνύει ότι οι δημόσιες συμβάσεις έργων ψηφιακής ένταξης λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας. Στην […]

Θέμα: Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας και νέες οδηγίες περί προτύπων | 5 Φεβρουαρίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000729/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας, η κοινωνία των πολιτών και οι εταιρίες τεχνολογίας αναμένουν τις εξελίξεις όσον αφορά τις νέες οδηγίες περί προτύπων. Παρακολουθούν το θέμα από κοινού, έτσι ώστε συνεργαζόμενοι να συμβάλουν στην παραγωγή προϊόντων που θα ακολουθούν τα νέα πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό ερωτάται […]

Θέμα: Οι πτυχές που αφορούν την κινητικότητα και την προσβασιμότητα στο πλαίσιο της κατασκευής και ανακαίνισης των κτιρίων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία | 31 Ιανουαρίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000579/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Biljana Borzan, Stelios Kympouropoulos, Tilly Metz, Katrin Langensiepen Στο κεφάλαιο 2.1.4 της ανακοίνωσης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αναφέρεται ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε ένα «κύμα ανακαινίσεων» δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. Σε ολόκληρη την ΕΕ, εκατομμύρια άτομα με μειωμένη κινητικότητα, […]

Θέμα: Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στην ευρωπαϊκή περιφέρεια|7 Ιανουρίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000077/2020 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Σε Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνιών χρηματοδότησης (80%) για startups σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2019 οι νεοφυείς επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο προσέλκυσαν επιχειρηματικά κεφάλαια VC (venture capitals) ύψους 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (σε σύνολο 31,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο σύνολο της ΕΕ). […]

Θέμα: Μνημόνιο Κατανόησης της 27ης Νοεμβρίου 2019 μεταξύ Τουρκίας και Λιβυκής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας | 20 Δεκεμβρίου 2019

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004587/2019 προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Άρθρο 138 του Κανονισμού Fabio Massimo Castaldo, Dino Giarrusso, Eleonora Evi, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Hilde Vautmans, Costas Mavrides, Frédérique Ries, Hermann Tertsch, Giorgos Georgiou, Mazaly Aguilar, José Ramón Bauzá Díaz, Stelios Kouloglou, Miroslav Číž, Niyazi Kizilyürek, Vilija Blinkevičiūtė, […]

Θέμα: Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020 | 10 Δεκεμβρίου 2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000046/2019 προς την Επιτροπή Άρθρο 136 του Κανονισμού Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλοςεξ ονόματος της Ομάδας PPE Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, περίπου 100 έως120 εκατομμύρια άτομα που ζουν στην ΕΕέχουν κάποια αναπηρία, ενώ, με βάση τις τρέχουσες δημογραφικές τάσεις, ο αριθμός των ατόμων μεαναπηρία αυξάνεται. Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική […]

Θέμα: Παραβίαση των δικαιωμάτων των νησιών από την Τουρκία | 10 Δεκεμβρίου 2019

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-004324/2019 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Η Τουρκία υπέγραψε με μία εκ των δύο κυβερνήσεων της Λιβύης «μνημόνιο συνεργασίας» για την οριοθέτηση των Ανεξάρτητων Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ), αμφισβητώντας την ύπαρξη ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στα ελληνικά νησιά, κατά παράβαση των αρχών του διεθνούς δικαίου και των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Με βάση την έκθεση A8-0091/2019 […]

Θέμα: Επιπτώσεις της πτώχευσης του Ομίλου Thomas Cook | 14 Οκτωβρίου 2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000033/2019 προς την Επιτροπή Άρθρο 136 του Κανονισμού José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc εξ ονόματος της Ομάδας PPE Με την πτώχευση της Thomas Cook, 600.000 άτομα εγκλωβίστηκαν στο μέρος […]

Θέμα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Περιφερειακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου| 2 Οκτωβρίου 2019

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-003079/2019 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων-ΚΥΠ της Μόριας, η οποία στοίχισε τη ζωή μιας γυναίκας από το Αφγανιστάν και πιθανόν του μωρού της. Η κατάσταση στα ακριτικά νησιά της Ελλάδας είναι τραγική και υπερβαίνει τις δυνατότητες των μικρών αυτών νησιών να […]

Θέμα: Χρηματοδότηση των δήμων, συνδέσμων δήμων, κοινωνικών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών για καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς | 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003020/2019 προς την Επιτροπή Άρθρο 138 του Κανονισμού Στην Ελλάδα, με το πέρας του καλοκαιριού, κάθε χρόνο παρατηρείται ραγδαία αύξηση στα αδέσποτα ζώα. Τα αδέσποτα ζώα κινδυνεύουν από αρρώστιες, υποσιτισμό, δίψα και από ανθρώπινους παράγοντες, ενώ άλλους κινδύνους αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι, καθότι τα αδέσποτα για τους προαναφερθέντες λόγους μπορεί να γίνουν επικίνδυνα. Επίσης, η […]