Θέμα: Ανακήρυξη της ΕΕ ως ζώνης ελευθερίας για τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας| 10/3/2021

Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε,

Σήμερα θίγουμε ένα αρκετά ευαίσθητο κοινωνικό και πολιτικό θέμα για πολλά Κράτη Μέλη και πολιτικές ομάδες.

Για το λόγο αυτό, πολλά κράτη μέλη δεν έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του νομικού κενού για την προστασία των ανθρώπων από τις διακρίσεις, τη ρητορική μίσους και τη βία λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου.

Παρατηρούμε μια οπισθοδρόμηση και επαναφορά σε ακραίες συντηρητικές θέσεις σε αρκετά κράτη μέλη με αλλαγές στο νομικό καθεστώς, όπως για παράδειγμα στην Ουγγαρία και στην Πολωνία.

Πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε κοινωνικές αδικίες για κανέναν, και να σεβαστούμε τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Όπως την προώθηση της αποδοχής της μοναδικότητάς τους στον εργασιακό χώρο και την ανεμπόδιστη πρόσβασή των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, στη ζωή.

Σας ευχαριστώ.

Θέμα: Απασχόληση & Κοινωνικές πτυχές στην Ετήσια Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021| 10/3/2021

Ευχαριστώ πολύ κύριε/κυρία Πρόεδρε,

Αγαπητέ/ή Επίτροπε,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τη Eurostat, μόνο το 50,6 % των ατόμων με αναπηρίες βρίσκονται σε απασχόληση. Το 2019 δε, 28.4 % των Ευρωπαίων συμπολιτών μας με κινητικές δυσκολίες αντιμετώπιζαν το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία μας φέρνουν αντιμέτωπα με την ανάγκη το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να επικεντρωθεί περισσότερο στην έννοια της κοινωνικής βιωσιμότητας.

Αλλά και την ανάγκη να υιοθετήσουμε κοινωνικές πολιτικές οι οποίες να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της μείωσης της φτώχειας, των ανισοτήτων στην πρόσβαση σ’ υπηρεσίες, καθώς και την παροχή ίσων ευκαιριών εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι οποίες με τη σειρά τους, θα μας επιτρέψουν ν’ αδράξουμε τις μοναδικές ευκαιρίες που συνεπάγονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας μας.

Αλλά και ν’ αντιμετωπίσουμε, ενδεχόμενες βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συνέπειες στις κοινωνίες μας.

Αυτός είναι ο δρόμος για να επιτύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως αυτή περιλαμβάνεται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο.

Γιατί όταν εγώ σαν Ευρωβουλευτής δε μπορώ να μιλήσω από το κεντρικό πόντιουμ λόγω αναπηρίας, μπορείτε να φανταστείτε τί προσκόμματα και εμπόδια αντιμετωπίζουν άλλοι ανάπηροι συμπολίτες μας στους χώρους εργασίας αλλά κι εν γένει, στη ζωή τους.

Σας ευχαριστώ

Θέμα: EU4health και ανάγκη Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία- Παρέμβαση| 9/3/2021

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε,

Αγαπητή Επίτροπε κ. Κυριακίδη,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί η έκθεση για το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θέτει στο επίκεντρο μια σειρά από απαραίτητα στοιχεία που έχω θίξει κι εγώ, όπως:

·         την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην υγεία, κι ειδικά στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά μας

·         τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας

·         αλλά και την έμφαση σε προκλήσεις, όπως η ψυχική υγεία κι η δημογραφική γήρανση.

Κυρίως όμως γιατί είναι μια απτή απόδειξη της συνεισφοράς της πολιτικής μου ομάδας, αλλά κι όλου του Κοινοβουλίου, στο να καταφέρουμε να τριπλασιάσουμε τους πόρους του προγράμματος.

Ωστόσο, αυτό πρέπει να είναι μόνο η αρχή! Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και στον τομέα της υγείας.

Λαμβάνοντας λοιπόν, σοβαρά υπόψη τα συμπεράσματα από την πανδημία, θα πρέπει να υλοποιήσουμε μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υγεία.

Μια Ένωση που θα προτάσσει την ανάγκη επένδυσης στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας για ν’ αποτρέψουμε την κατάρρευση των συστημάτων υγείας σ’ ενδεχόμενη, νέα υγειονομική κρίση.

Αλλά και μια Ένωση με μια πραγματικά ολιστική στρατηγική για την κατάρτιση και την ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού, και που θα επιτρέπει στα συστήματα υγείας μας να ολοκληρώσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Μ’ ένα και μόνο στόχο: Τη διασφάλιση σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών!

Σας ευχαριστώ

Θέμα: Το νέο πρόγραμμα InvestEU και η επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας| 9/3/2021

Σας ευχαριστώ αξιότιμε πρόεδρε,

Το νέο πρόγραμμα InvestEU θεωρώ ότι θα αποτελέσει το πλέον εμβληματικό επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ως διάδοχος του πακέτου Juncker, νιώθω περήφανος, που καταφέραμε να είναι εξοπλισμένο με περίπου 650 δις ευρώ, με σκοπό όχι μόνο να αναθερμάνει την αγορά και να επανεκκινήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την έρευνα, την καινοτομία και την πράσινη μετάβαση.

Προσωπικά θεωρώ ότι μέσα στη νέα προγραμματική περίοδο θα πρέπει να επιτύχουμε 4 απλά πράγματα που θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση και εμπιστοσύνη προς την Ευρώπη.

Πρώτον, όλα τα κράτη μέλη να μπορέσουν να πιάσουν το στόχο για τις επενδύσεις, ώστε να φτάσουν το 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία.

Δεύτερον, να κατευθυνθούμε στη δημιουργία νέων και ανθεκτικών θέσεων εργασίας στις περιοχές που έχουν ως κύρια βιομηχανία τους τον Τουρισμό.

Τρίτον, οι Περιφέρειες προς μετάβαση να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ώστε να ενταχθούν στα στρατηγικά τους σχέδια και οι απαραίτητες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, πετυχαίνοντας έτσι τη δέσμευσή μας για την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2050.

Τέλος και κυριότερο, το πρόγραμμα πρέπει να στηρίξει τη Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιομηχανία ενισχύοντας έργα που στοχεύουν στην παραγωγικότητα, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.

Σας ευχαριστώ

Θέμα: Ίση μεταχείριση στην εργασία/απασχόληση υπό το φως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία| 8/3/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την αναπηρία, είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε τόσο πολύτιμες σκέψεις για αυτό το πολύ σημαντικό δικαίωμα για τα ανάπηρα άτομα.

Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι ότι η προστασία του δικαιώματος στην ίση μεταχείριση στην απασχόληση, συνήθως παρερμηνεύεται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σαν το δικαίωμα υποστηριζόμενης απασχόλησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Δυστυχώς, αυτό οδηγεί σε περαιτέρω διαχωρισμό των ανάπηρων ατόμων. Αντιθέτως, αυτό που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι να παρέχουμε τα μέσα για τη σύνδεση ανάπηρων ατόμων με την ανοιχτή αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από την αναπηρία του καθενός.

Μπορώ να καταλάβω ότι αυτός ο στόχος είναι πιο απαιτητικός, γιατί απαιτεί την ένταξή μας σε κάθε πτυχή της ζωής.

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να απασχοληθούν στην ανοιχτή αγορά εργασίας όταν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δημόσια συγκοινωνία ή δεν έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται στην καθημερινή τους ζωή για να είναι ανεξάρτητοι.

Αλλά τελικά, η ένταξη στην πραγματική ζωή είναι και πρέπει να είναι ο στόχος μας.

Ας σταματήσουμε να δημιουργούμε ψεύτικα διαχωριστικά σχήματα για τα ανάπηρα άτομα, ΄΄για να μη μπλεκόμαστε στα πόδια σας΄΄.

Σας ευχαριστώ

Παρέμβαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου| 23/2/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος εξέδωσαν μια φιλόδοξη και καινοτόμο ατζέντα για τη Μεσόγειο με σκοπό την επανεκκίνηση και την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων στο νότιο σύνορό μας.

Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες προς το κοινό μας συμφέρον. Η λεκάνη της Μεσογείου είναι το κέντρο διεθνών μετατοπίσεων και στρατηγικών συμφερόντων για πολλές δεκαετίες.

Η ειρηνική συνύπαρξη των λαών μας είναι και θα είναι το ζητούμενο για τις πολιτικές μας αποφάσεις. Αυτό επιδιώκω και εγώ από τη θέση μου ως Πρόεδρος του Working Group της Αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για την Ένωση της Μεσογείου, στην οποία είμαι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση των κανόνων ώστε να έχουν λόγο όλοι ισότιμα και με σεβασμό.

Το ειδικό οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τις χώρες της Νότιας Γειτονίας που θέτει η νέα ατζέντα έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών της περιοχής θα βελτιωθεί και ότι η οικονομική ανάκαμψη, και μετά την πανδημία της νόσου COVID-19, δεν θα αφήσει κανέναν και καμία στο περιθώριο.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως συμφωνώ με τις προτεραιότητες που θέτουμε και ειδικά για την ενίσχυση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης των χωρών αυτών, ώστε να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα της μοναδικής μας θάλασσας. Και ναι, θα συμφωνήσω πως σε αυτή την διαδικασία της μετάβασης, τους θέλουμε όλους συμμέτοχους, νέους, γυναίκες και πολίτες οι οποίοι φοβούνται αυτή την επόμενη ημέρα. Πρέπει να δώσουμε τις ευκαιρίες που τις αξίζουν σε χώρες που κάνουν τα βήματα προς την πρόοδο και έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες μας και να σταθούμε σκληροί σε όσους δεν θέλουν να ακολουθήσουν τις αξίες της Ευρώπης.

Γι’αυτό και αναρωτιέμαι…

Πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε τις παραπάνω προτεραιότητες και ταυτόχρονα να θέτουμε στόχους για την ειρήνη, την ασφάλεια και τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης, ενώ ταυτόχρονα δεχόμαστε από εταίρους της περιοχής, να παραβιάζουν και να εκβιάζουν κράτη μέλη της Ε.Ε.;

Η Ελλάδα με την Κύπρο αποτελούμε πυλώνες σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν ζούμε σε μια ήσυχη γειτονιά…

Η πρόκληση της Τουρκίας στο Αιγαίο δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη… Τι κάνουμε ως Ε.Ε. για τα συμφέροντα μας;

Θέσαμε τον πήχη ψηλά και οφείλουμε για τις επόμενες γενιές να τον περάσουμε. Να δημιουργήσουμε μια θάλασσα της ειρήνης και της ευημερίας.

Ενίσχυση και εφαρμογή της κοινωνικής διάστασης| Παρέμβαση στην Εξάμηνη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη| 22/2/2021

Σας ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε,
κ. Επίτροπε,
αγαπητοί συνάδελφοι

Καταρχάς, μ’ αυτήν την ευκαιρία θα ήθελα να επαινέσω την Πορτογαλία για το φιλόδοξο πρόγραμμα της Προεδρίας, καθώς και για την τοποθέτηση της κοινωνικής Ευρώπης στις βασικές της προτεραιότητες.

Οι κοινωνίες μας περνούν από πρωτοφανείς καιρούς, οι οποίοι απαιτούν αποφασιστική δράση.

Η ταχεία υιοθέτηση του RRF ήταν ένα κρίσιμο, πρώτο βήμα. Αλλά τώρα, πρέπει να επικεντρωθούμε στον τρόπο υλοποίησής του και να εργαστούμε προς μια ισχυρότερη, δικαιότερη και πιο συμπεριληπτική κοινωνική Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, ο πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής ανάκαμψης και η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί αυστηρά κατά πόσον τα εθνικά σχέδια ενισχύουν την κοινωνική ανθεκτικότητα των κρατών μελών.

Η προετοιμασία του εργατικού δυναμικού με τις απαραίτητες δεξιότητες πρέπει να είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις επενδύσεις στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, σε προγράμματα μαθητείας και σε εκσυγχρονισμένα και ελκυστικά προγράμματα σπουδών ΕΕΚ.

Αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της ανάπτυξης μοιράζονται ευρέως, μέσω μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας, στη μείωση των ανισοτήτων, καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού.

Αυτό είναι εφικτό μέσω επενδύσεων σε υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες, υποστήριξη στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και βελτίωση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, αυτό θα είναι μια απίστευτη πρόκληση για τις δημόσιες διοικήσεις και όλοι πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο τους για να επιτευχθεί αυτό.

Διότι στο τέλος της ημέρας, αυτό που διακυβεύεται είναι η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και στην ικανότητα της ΕΕ να ανακάμψει από την κρίση με συντονισμένο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.

Ελπίζω να μην τους απογοητεύσουμε!

Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων| 1/2/2021

Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε,

Ήθελα να συγχαρώ τους συντάκτες για την πολύ πλήρη και περιεκτική έρευνα.

Είναι πολύ σημαντικό ν’ αντλήσουμε συμπεράσματα απ’ αυτή σχετικά με τα βαθύτερα κοινωνικοοικονομικά αίτια, τα οποία εμποδίζουν την επιστροφή των εργαζόμενων γονέων στην εργασία τους μετά το πέρας της γονικής άδειας με ειδική έμφαση στις γυναίκες με χαμηλή εξειδίκευση, αυτοαπασχολούμενους αλλά και στις πολυμελείς και μονογονεϊκές οικογένειες.

Αξίζει δε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να διερευνήσουμε την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με ιδιαίτερο βάρος στις πολυμελείς οικογένειες και στους γονείς αναπήρων παιδιών.

Φυσικά, αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πολιτικής θα πρέπει να είναι η πρόσβαση σε καλής ποιότητας και προσιτούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, η προώθηση ευέλικτων λύσεων στο χώρο εργασίας, η ύπαρξη χώρων θηλασμού αλλά κι η προσπάθεια αύξησης των ποσοστών των ανδρών οι οποίοι κάνουν χρήση της γονικής άδειας

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές κι ειδικά οι διατάξεις περί γονικής άδειας και δυνατότητα ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, είναι σημαντικά δικαιώματα.

Είναι ανάγκη τα Κράτη Μέλη να την ενσωματώσουν έγκαιρα κι ανάλογα με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της, να εξετάσουμε την ανάγκη να πάμε ακόμη παραπέρα και να εξασφαλίσουμε ακόμη καλύτερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους γονείς.

Tέλος, πρέπει να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων από τα ταμεία συνοχής ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

Συνοψίζοντας, τονίζω ότι πρόκειται για μέτρα τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος της Ευρώπης, στην αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και προνοώντας παράλληλα για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Σας ευχαριστώ

Θέμα: Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης| 21/1/2021

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Τουρκία και το καθεστώς του Erdogan μας απασχολεί για ακόμα μία φορά. Ο Selahattin Demirtas παραμένει φυλακισμένος από τις 4 Νοεμβρίου 2016 σε φυλακές υψίστης ασφαλείας στην Αδριανούπολη, χωρίς να έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος Erdogan φυλακίζει ανθρώπους που δεν συμφωνούν με τις απόψεις του ή πιστεύει ότι τον απειλούν. Συνολικά έχει απολύσει 150.000 ανθρώπους και έχει φυλακίσει 80.000 ως δήθεν συμμέτοχους στο πραξικόπημα του 2016 και υποστηρικτές του Gulen. Στην Τουρκία, το κράτος δικαίου και η διάκριση μεταξύ των εξουσιών έχει καταλυθεί εδώ και χρόνια και τα δικαιώματα των Τούρκων πολιτών καταπατούνται.

Δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ζητάει από την Πολωνία, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία να ενισχύσουν το κράτος δικαίου και την ίδια ώρα να επιτρέπει στην υπό ένταξη Τουρκία να διολισθήσει σε δικτατορικές πρακτικές. Μέχρι πότε, ως Ευρώπη, θα το ανεχόμαστε και θα συνηγορούμε δια της σιωπής μας σε ένα αυταρχικό καθεστώς; Η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι δυνατή και ένα σαφές μήνυμα προς τον πρόεδρο Erdogan.

Θέμα: Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή| 20/1/2021

Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε Dalli, αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάω στα ελληνικά σήμερα γιατί το μήνυμα της ισότητας των φύλων πρέπει να ακουστεί σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να το κατανοήσει. Η ανισότητα είναι μια πραγματικότητα που βιώνεται, παρατηρείται, μελετάται· δεν μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα. Η ίδια η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αναγνωρίζει στο άρθρο 8: η Ένωση πρέπει, σε όλες τις δραστηριότητές της, να στοχεύει στην εξάλειψη των ανισοτήτων και να προωθεί την ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

Η πολιτική συζήτηση για την ισότητα των φύλων είναι ένα ζωτικό όργανο της δημοκρατικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα σε αυτό το δωμάτιο, αλλά και στο σπίτι μας, στα εθνικά κοινοβούλια. Η εκμετάλλευση και η βία ενάντια των γυναικών μέσω της αντικειμενικοποίησης και της περιθωριοποίησης είναι ένα φαινόμενο που κανείς σε αυτό το δωμάτιο δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Οι γυναίκες πρέπει να λειτουργούν επί ίσοις όροις στην κοινωνία, κυρίως μέσω της οικονομίας, καθώς η οικονομική συμμετοχή είναι κλειδί για να αποκτήσουν τη φωνή τους σε μια δίκαιη αγορά εργασίας και κοινωνία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται οριζόντια με στόχο την ισότητα των φύλων, προωθώντας τη στηλίτευση της βίας ενάντια των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής παράνομης γλώσσας μίσους. Όλοι πρέπει να είναι ίσοι μπροστά στο νόμο· ίση πληρωμή για ίση εργασία, σύμφωνα με το πλάνο εργασίας για όλους. Το πορτοφόλι τους είναι δικό τους. Υπερασπιζόμαστε τη συμμετοχή τους στις τοπικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει με μία φωνή για την θέση της γυναίκας παντού. Η ισότητα, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής, είναι το εύφορο έδαφος για την ευμάρεια μιας κοινωνίας και το εφαλτήριο για την ανάπτυξή της. Αυτό πολεμάμε να κάνουμε από εδώ.