33.000.000€ για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων της Αθήνας!

33.000.000€ για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων της Αθήνας!

Ανεξάρτητη διαβίωση σημαίνει πολλά και ένα από αυτά είναι και ανεμπόδιστη κυκλοφορία στο δομημένο περιβάλλον!
Έτσι λοιπόν, στην πρόσφατη συνάντησή μας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, μου ανακοινωσε επίσημα ότι σύντομα θα ανακατασκευάσει το 20% των πεζοδρομίων της Αθήνας, επιτρέποντας την απρόσκοπτη διέλευση όλων των πεζών (μεταξύ αυτών ανάπηρων πολιτών, μητέρων με παιδικά καροτσάκια, ηλικιωμένων).
Γι’ αυτό το σκοπό θα δαπανηθουν 33.000.000€, ώστε η Αθήνα να γίνει μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα φιλική και προσβάσιμη για τα ανάπηρα άτομα.

Στη διάρκεια της κουβέντας μας συζητήσαμε ακόμα ένα νέο για την ελευθερη διέλευση και προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία μέσα στην πόλη, που θα αλλάξει αρκετά τα δεδόμενα της Ανεξάρτητης Διαβίωσης και το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.
Ο δρόμος για την κατάρριψη των εμποδίων και την ανάδειξη των δικαιωμάτων είναι μακρύς, αλλά βήματα σαν κι αυτά είναι πραγματικές νίκες!

Ελεύθερη κινητικότητα και προσβασιμότητα: Βασικές αρχές της Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Ελεύθερη κινητικότητα και προσβασιμότητα: Βασικές αρχές της Ανεξάρτητης Διαβίωσης

Το κατεπείγον ερώτημα με αίτημα γραπτής απάντησης που έθεσα προς την Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Biljana Borzan, τη Tilly Metz και τη Katrin Langensiepen στις 31 Ιανουαρίου, αφορά μία από τις βασικές αρχές της Ανεξάρτητης Διαβίωσης: την ελεύθερη κινητικότητα και προσβασιμότητα.
Εκατομμύρια ανάπηροι πολίτες ή πολίτες με μειωμένη κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυσκολεύονται να βρουν προσβάσιμη στέγη λόγω έλλειψης θεμελιωδών παροχών, όπως ο ανελκυστήρας και οι ράμπες.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, από την άλλη, υποχρεώνει τα κράτη- μέλη να προβούν σε ανακαινίσεις ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων ώστε να τηρούνται τα πράσινα κριτήρια που ορίζει. Είναι μια καλή ευκαιρία στα κριτήρια αυτά να ενταχθεί και η προσβασιμότητα, ως πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας. Επιβάλλεται η θέσπιση μιας γενικής υποχρέωση προς τις δημόσιες αρχές και τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας κατά την κατασκευή νέων κτιρίων ή κατά την ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών.
Και φυσικά, είναι υποχρέωσή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έργα για τη βελτίωση της κινητικότητας και της πρόσβασης, όπως η εγκατάσταση ανελκυστήρων, να καταστούν επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση και στήριξη στο πλαίσιο της κατασκευής ή ανακαίνισης των κτιρίων!