Συνέντευξη: «Άνθρωπος είμαι πρώτα και μετά ανάπηρος»

Στους λαβυρινθώδεις διαδρόμους του έκτου ορόφου στο κτήριο Louise Weiss στο Στρασβούργο, ανάμεσα σε δεκάδες πόρτες, βρίσκεται και το γραφείο του Ελλαδίτη ευρωβουλευτή, Στέλιου Κυμπουρόπουλου. Όπως όλοι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές, έτσι και ο 34χρονος Στέλιος, μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου. Αυτό γίνεται από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος βρίσκεται στην Ελλάδα και τη γυρίζει απ’ άκρη σε άκρη. Άμα λάχει, κάνει κι άλλα ταξίδια, εκτός

Θέμα: Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στην ευρωπαϊκή περιφέρεια|7 Ιανουρίου 2020

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000077/2020 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Σε Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνιών χρηματοδότησης (80%) για startups σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το 2019 οι νεοφυείς επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο προσέλκυσαν επιχειρηματικά κεφάλαια VC (venture capitals) ύψους 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων (σε σύνολο 31,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο σύνολο της ΕΕ).

Από την άλλη, οι νεοφυείς επιχειρήσεις από μικρές χώρες είναι, συγκριτικά, απομονωμένες από τα διεθνή τεχνολογικά και επενδυτικά οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα τη μη χρηματοδότηση σημαντικών καινοτομιών και την αδυναμία προσέλκυσης πελατών. Οι τοπικές εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων διαθέτουν μικρότερα κεφάλαια και η χρηματοδότηση δεν είναι αποτελεσματική.

Είναι σαφές ότι υπάρχουν ισχυρές ομάδες με ταλέντο σε όλο το εύρος της ΕΕ, που μπορούν να φέρουν τεχνολογικά καινοτόμες ιδέες στην αγορά και είναι σημαντικό η επιχειρηματικότητά μας να χαίρει αποτελεσματικότερων διεθνών διασυνδέσεων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Πώς σχεδιάζει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο να συμβάλλει στη διασύνδεση των οικοσυστημάτων των startups σε μικρότερες χώρες της ΕΕ;

2.Ποιες μελλοντικές δράσεις σκοπεύει να εφαρμόσει για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των οικοσυστημάτων των startups σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

3.Υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο που συγκεντρώνει εργαλεία και καλές πρακτικές για τη βέλτιστη διεθνή/ευρωπαϊκή διασύνδεση αυτών των ομάδων που δεν αξιοποιείται επαρκώς από τους δυνητικούς ωφελούμενους;

Κοινή Πρόταση Ψηφίσματος σχετικά με το Αφγανιστάν και συγκεκριμένα τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση αγοριών στην επαρχία Logar.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αφγανιστάν, και ιδιαίτερα εκείνο της 14ης Δεκεμβρίου 2017[1],

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού[2],

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 3ης Δεκεμβρίου 2019, από την Ομάδα υποστήριξης των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις (CAAC), της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος, σχετικά με τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης αγοριών στην επαρχία Logar και τις επακόλουθες ενέργειες εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων….

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Θέμα: Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020 | 10 Δεκεμβρίου 2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000046/2019 προς την Επιτροπή

Άρθρο 136 του Κανονισμού

Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, περίπου 100 έως120 εκατομμύρια άτομα που ζουν στην ΕΕ
έχουν κάποια αναπηρία, ενώ, με βάση τις τρέχουσες δημογραφικές τάσεις, ο αριθμός των ατόμων με
αναπηρία αυξάνεται. Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 πρόκειται
να λήξει, θα θέλαμε να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα στην Επιτροπή:

1.Διαθέτει επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία
στην Ευρώπη και κατανομή των δεδομένων ανά κράτος μέλος; Πόσα άτομα με αναπηρία ζουν
σήμερα στην ΕΕ; Υπάρχει κατανομή των δεδομένων με βάση το φύλο; Εάν όχι, σε ποιο χρονικό
ορίζοντα αναμένει να έχει σαφείς προβλέψεις για την περίοδο 2020-2030;

2.Μπορεί η Επιτροπή να δεσμευτεί να αποσυρθεί σταδιακά από τη χρηματοδότηση ιδρυμάτων και
να προτιμήσει, αντ’ αυτής, κοινωνικές υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία;

3.Ποιους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και μηχανισμούς θα θέσει σε εφαρμογή η
Επιτροπή για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) και την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ; Με ποιον τρόπο θα παρακολουθεί η
Επιτροπή την εφαρμογή αυτή;

4.Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβεί η αρμόδια Επίτροπος για να εξασφαλίσει την
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα, δεδομένης της προσήλωσης την
οποία εξέφρασε στην πράξη αυτή στο πλαίσιο των γραπτών απαντήσεών της στο Κοινοβούλιο;

5.Ποιους τομείς προτεραιότητας θα καλύπτει η μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική για την
αναπηρία, ποιες θα είναι οι κύριες συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και πώς σχεδιάζει η
Επιτροπή να θέσει μετρήσιμους στόχους για τα θέματα αυτά;

6.Πώς βλέπει η Επιτροπή τον ρόλο της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα στην αποτελεσματική
επίτευξη των στόχων της νέας στρατηγικής; Με ποια κίνητρα θα προωθηθεί αυτό;

7.Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή την εκτελεστότητα του δικαιώματος σε προσωπική βοήθεια για
τα άτομα με αναπηρία σε όλη την Ένωση;

8.Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι νέες τεχνολογίες και τρόποι εργασίας
δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας;

9.Ποιες είναι οι στρατηγικές της Επιτροπής για να καταστεί η εκπαίδευση πιο προσιτή και χωρίς
αποκλεισμούς για όλους, για παράδειγμα με την ενθάρρυνση της χρήσης της τεχνητής
νοημοσύνης και άλλης προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής τεχνολογίας;

Θέμα: Παραβίαση των δικαιωμάτων των νησιών από την Τουρκία | 10 Δεκεμβρίου 2019

Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-004324/2019 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Η Τουρκία υπέγραψε με μία εκ των δύο κυβερνήσεων της Λιβύης «μνημόνιο συνεργασίας» για την οριοθέτηση των Ανεξάρτητων Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ), αμφισβητώντας την ύπαρξη ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στα ελληνικά νησιά, κατά παράβαση των αρχών του διεθνούς δικαίου και των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Με βάση την έκθεση A8-0091/2019 και την έκθεση A8-0159/2018, η οποία συμπεριλαμβάνει ρητή αναφορά στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οποία η ΕΕ καθαυτή και κάθε κράτος μέλος αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Πώς θα αντιμετωπίσει την παρούσα ενέργεια; Διαθέτει σχέδιο δράσης ισοδύναμων ανταπαντήσεων στις αυξανόμενες τουρκικές προκλήσεις;

2.Προτίθεται να αναθεωρήσει την υποστηρικτική στάση της προς την κυβέρνηση της Λιβύης υπό τον Φαγιέζ Αλ Σάρατζ, η οποία προέβη στην εν λόγω παράνομη ενέργεια;

3.Εφόσον αναγνωρίζει ότι τα ευρωπαϊκά νησιά (Αιγαίο, Κύπρος, Μάλτα, Βαλεαρίδες, Κανάρια, Αζόρες, Μαδέρα, Γκότλαντ, Ώλαντ κλπ.) έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, είναι διατεθειμένη να προστατέψει τα κυριαρχικά δικαιώματα (χωρικά ύδατα, εναέριο χώρο, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ) των κρατών μελών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις παράνομες τουρκικές αμφισβητήσεις, αλλά και άλλες δυνητικές αμφισβητήσεις από τρίτες χώρες π.χ. της ΑΟΖ των Κανάριων Νήσων ή της Μαδέρας από το Μαρόκο ή της ΑΟΖ των Νήσων Ώλαντ ή Γκότλαντ από τη Ρωσική Ομοσπονδία;

Κοινή Πρόταση Ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αλγερία, και ειδικότερα εκείνο της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με τη φυλάκιση αγωνιστών για τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλγερία[1] και το ψήφισμά του της 27ης Μαρτίου 2019 με τίτλο «Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)»[2],

– έχοντας υπόψη την ενημέρωση σχετικά με την Αλγερία που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Μαρτίου 2019,

– έχοντας υπόψη την 11η σύνοδο του συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας της 14ης Μαΐου 2018,

– έχοντας υπόψη την τρίτη καθολική περιοδική εξέταση (UPR) σχετικά με την Αλγερία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά την 36η σύνοδό του στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017…

Διαβάστε Περισσότερα εδώ.

Θέμα: Επιπτώσεις της πτώχευσης του Ομίλου Thomas Cook | 14 Οκτωβρίου 2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000033/2019 προς την Επιτροπή

Άρθρο 136 του Κανονισμού

José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia
Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios
Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Με την πτώχευση της Thomas Cook, 600.000 άτομα εγκλωβίστηκαν στο μέρος όπου είχαν μεταβεί
για τις διακοπές τους, ενώ αρνητικές επιπτώσεις υπέστησαν και διάφοροι τομείς, όπως ο τουρισμός,
οι αεροπορικές μεταφορές και οι οδικές μεταφορές. Οι εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις ενέκριναν
σχέδια έκτακτης ανάγκης για την επιστροφή των επιβατών που είχαν εγκλωβιστεί. Τα αριθμητικά
στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της πτώχευσης παραμένουν αβέβαια, ωστόσο πιθανότατα είναι
αρκετά υψηλά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει αυτή η πτώχευση στον τομέα του
τουρισμού, ο οποίος έχει μείζονα σημασία για πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες (όσον αφορά τις θέσεις
εργασίας, το ΑΕΠ, τη συνδεσιμότητα των πτήσεων και την προστασία των καταναλωτών κ.λπ.),
καθώς και στην εικόνα και τη φήμη της Ευρώπης ως του κορυφαίου τουριστικού προορισμού
παγκοσμίως:

1.Ποια μέτρα θα αναλάβει η Επιτροπή ώστε να αποφευχθούν σημαντικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές
οικονομίες (ιδίως εκείνες που συνδέονται στενά με τον τομέα του τουρισμού);

2.Τι είδους ενισχύσεις θα θεσπίσει η Επιτροπή για τους τομείς και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται
από την πτώχευση της Thomas Cook (π.χ. κρατική ενίσχυση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) ώστε να μετριάσει τις
συνέπειες της εν λόγω πτώχευσης όσον αφορά την απασχόληση, και ιδίως αναφορικά με τις ΜΜΕ;

3.Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής μέτρων εναρμόνισης για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας επιχείρησης; Θα
πρέπει η προστασία των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης να περιληφθεί στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 261/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών;

Συνέντευξη: «Ναι σε κυρώσεις για χώρες που δεν εφαρμόζουν πολιτικές υπέρ των αναπήρων»

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος μας υποδέχθηκε στο γραφείο του στις Βρυξέλλες λίγο μετά τη συνάντηση που διοργάνωσε το Freedom Drive για τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των ΑμεΑ, με δική του πρωτοβουλία.

Θέμα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Περιφερειακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου| 2 Οκτωβρίου 2019

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-003079/2019 προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019 ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων-ΚΥΠ της Μόριας, η οποία στοίχισε τη ζωή μιας γυναίκας από το Αφγανιστάν και πιθανόν του μωρού της. Η κατάσταση στα ακριτικά νησιά της Ελλάδας είναι τραγική και υπερβαίνει τις δυνατότητες των μικρών αυτών νησιών να διαχειριστούν τον τεράστιο αριθμό προσφύγων και μεταναστών που δέχονται καθημερινά. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, μέχρι το τέλος Αυγούστου περίπου 24.000 πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονταν στα νησιά του Αιγαίου. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει άμεσα τις περιοχές που αποτελούν περιφέρειες πρώτης εισδοχής και έπειτα εκείνες που αποτελούν μέρη υποδοχής και ενσωμάτωσης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Προτίθεται να χρηματοδοτήσει μέσω έκτακτης χρηματοδότησης τις Περιφερειακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τις τοπικές ισορροπίες λόγω των αυξημένων ροών;

2.Πότε προτίθεται να δημοσιεύσει έκθεση με τους δείκτες αποτελεσματικότητας της ενσωμάτωσης και απορροφητικότητας των δράσεων, όπως αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση για τη Μετανάστευση και το Άσυλο 2018 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης;

3.Υπάρχει στρατηγική για την οικονομική στήριξη των Περιφερειών/Δήμων, μέσω της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027, που αποτελούν μέρη πρώτης εισδοχής, και για τις περιοχές που αποτελούν μέρη υποδοχής και ενσωμάτωσης;

P-003079/2019
Απάντηση της κ. Johansson
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
27.2.2020

Η Επιτροπή στηρίζει τις ελληνικές αρχές όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών στα νησιά, με την αύξηση της ικανότητας υποδοχής, την παροχή χρηματοδότησης για τη μεταφορά των επιλέξιμων αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική χώρα και για την επιστροφή, την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου και τη μείωση των υφιστάμενων καθυστερημένων αιτήσεων ασύλου στα νησιά καθώς και για την προστασία των συνόρων. Από το 2015, η Επιτροπή παρέσχε χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισ. EUR και επιχειρησιακή στήριξη στις αρχές επιτόπου.

Η Επιτροπή δεν διαπιστώνει καμία ειδική αναφορά σε εκθέσεις σχετικά με τους δείκτες, τα κέντρα πρώτης υποδοχής ή τα σχετικά μέτρα προστασίας στην ετήσια έκθεση για τη μετανάστευση του 2018, ούτε σε άλλα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. Ωστόσο, η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπόνησε εκ των υστέρων αξιολόγηση σχετικά με τον εντοπισμό και την προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων στα κέντρα πρώτης υποδοχής, η οποία τίθεται υπόψη του κ. βουλευτή.

Οι κανονισμοί και οι κανόνες για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 δεν έχουν ακόμη εγκριθεί. Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα στηρίξουν κυρίως τις επενδύσεις σε υποδομές, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ. Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. Οι συγκεκριμένες στρατηγικές και οι ανάγκες που πρέπει να συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω ταμεία θα συζητηθούν μεταξύ των κρατών μελών και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Θα πρέπει να διασφαλιστούν η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες μεταξύ όλων των ταμείων, μεταξύ άλλων με το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.